Telefon: + (0) 525 31198

Maria: Försäljningsansvarig för Butik & Internet

Mobil:    +46 (0) 70 200 25 61 

Lena: Inköpsansvarig

Mobil:    +46 (0) 70 513 67 48

Allan: Transportansvarig

Mobil:    +46 (0) 70 25 96 225

 

 

 

 

 

Tillbaka